Skip links

Κρατήσεις:
Όλες οι κρατήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας οχήματος στην προεπιλεγμένης από τον πελάτη κατηγορία, αναφορικά πάντοτε με επιβεβαιωμένη κράτηση, η VSTAR διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στον πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.
Οδηγός:
Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 21 έτη για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων
Άδεια οδήγησης:
Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας άδειας οδήγησης για την ελληνική επικράτεια και την Ε.Ε, η οποία έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως. Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ απαιτείται να διαθέτουν διεθνή άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, μαζί με την προσκόμιση της εθνικής άδειας οδήγησης.
Κλήσεις – Πρόστιμα:
Οι κλήσεις και τα πρόστιμα συνεπεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβαρύνουν τον Μισθωτή. Ο Μισθωτής επιπροσθέτως αναλαμβάνει κατά περίπτωση και την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης.
Τρόπος πληρωμής:
Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την ενοικίαση, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά χρήματα. Η ενοικίαση προπληρώνεται.
Εγγύηση:
Για ενοικιάσεις στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του οχήματος θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού, για κάθε όχημα, το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 20 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία οχήματος.
Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας στους σταθμούς:
Επιβάρυνση πελάτη 20€+ΦΠΑ.
Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών:
Οι παραδόσεις και παραλαβές εκτός σταθμών πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η επιβάρυνση για παραδόσεις παραλαβές εντός πόλεων είναι 30€+ΦΠΑ/διαδρομή, ενώ για παραδόσεις παραλαβές εκτός πόλεων το κόστος είναι 30€+ΦΠΑ συν 1,79€+ΦΠΑ ανά χλμ/ανά διαδρομή.
Επιπλέον οδηγός:
Η χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι 5€+φπα/ημέρα έως τις 5 ημέρες και 3,5€+φπα/ημέρα από 6 και πάνω ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στα 2 άτομα δωρεάν κατόπιν συνεννόησης.
Παιδικό κάθισμα:
Η χρέωση για παιδικό κάθισμα καθορίζεται στα 5€+φπα/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας.
Αλυσίδες χιονιού:
Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού καθορίζεται στα 10€+φπα/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας.
Καύσιμα:
Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα) ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου και την χρέωση εξυπηρέτησης 10€+φπα. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου απ’ ότι παρελήφθη. Τα οχήματα παραδίδονται με ελάχιστη ποσότητα καυσίμου που αντιστοιχεί στο ¼ του ρεζερβουάρ.
Χιλιόμετρα:
Για ενοικιάσεις μεγαλύτερης διάρκειας των 3 ημερών προβλέπεται χιλιομετρικό ημερήσιο όριο 100χλμ/ημέρα έως και 3000χλμ για έως και 30 ημέρες ενοικίασης. Για ενοικιάσεις διάρκειας μικρότερης των 3 ημερών, οι τιμές συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 150 χλμ/ημέρα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφόσον ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα τότε μπορεί να επιλέξει το πακέτο ελεύθερων χιλιομέτρων με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση κάθε επιπλέον χιλιόμετρο άνω των 150 χλμ/ημέρα (εντός 2 ημέρων) και άνω των 100 χλμ/ημέρα (άνω των 3 ημερών) θα επιβαρύνει τον πελάτη κατά την επιστροφή του οχήματος με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο ανά κατηγορία.
Ατύχημα:
Σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης επιβαρύνεται με 30€+φπα για τα έξοδα της διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:
CDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:
Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:
άνω των 750€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες VP,VD,V1,V2
άνω των 950€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες V3,V4,V2F,V3F
άνω των 1250€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες V5,V6, V4F,V5F
άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες ΙΧ και τις υποκατηγορίες των ΙΧ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ασφαλιστικά Όρια:
Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€) ανά ατύχημα και για υλικές ζημίες τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της VSTAR) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€). Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω ορίων, θα ισχύουν πάντοτε τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Ζημιές που υπερβαίνουν το όριο της ασφαλιστικής κάλυψης ή εξαιρούνται από αυτήν, θα καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από τον πελάτη.
LW: Κάλυψη ελαστικών και θραύση κρυστάλλων:
Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά στα ελαστικά ή στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου μόνο εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:
10€+φπα/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες.
Κλοπή / Πυρός:
Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής, εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των: 10€+φπα/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες.
Κύρια προϋπόθεση για την ανωτέρω κάλυψη η μη ύπαρξη αμέλειας, έστω και ελαφράς, ή η τέλεση παράνομων πράξεων κατά την διάρκεια μισθώσεως του οχήματος.
Οδική Βοήθεια:
Τα αυτοκίνητα της VSTAR καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας της οδικής βοήθειας αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
Μεταφορά αυτοκινήτου εκτός συνόρων:
Απαγορεύεται η μεταφορά και η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας. Εξαιρετικά και μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της εταιρείας και με την πληρωμή του εκάστοτε ποσού που θα ορίσει η εταιρεία επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός συνόρων.
Μεταφορά αυτοκινήτου με πλοίο:
Για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο απαιτείται έγγραφη έγκριση της εταιρείας.
Σχάρα οροφής:
Διατίθεται σε ορισμένους τύπους οχημάτων σε συνεννόηση με την VSTAR και η χρέωση είναι 3€+φπα/ημέρα.
Όροι πληρωμής για κρατήσεις μέσα από την σελίδα VSTAR.GR
Ο πελάτης προκαταβάλλει ολόκληρο το ποσό της ενοικίασης, αφού έχει προηγηθεί κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας ή από το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τους εξής τρόπους:
Α. Κατάθεση σε τράπεζα
Μεταφορά με Web Banking στην τράπεζα επιλογής του πελάτη σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς τραπέζης της εταιρείας Vstar ΜΟΝ ΙΚΕ.
ALPHABANK
IBAN — GR2901401820182002002006413
EUROBANK
IBAN — GR 1602601850000190200573501
ΠEIPAIΩΣ
IBAN — GR 6801720220005022089763055
EΘNIKH
IBAN — GR8101101560000015600376568

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πληρωμή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 3 (τριών) ωρών και να την αποστείλετε με email ώστε να μην ακυρωθεί η κράτησή σας και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του επιλεγμένου οχήματος. Εάν η κράτησή σας ακυρωθεί θα λάβετε ενημερωτικό email. Μετά την ακύρωση θα πρέπει να κάνετε εκ νέου την κράτησή σας.
Εάν η παραλαβή του οχήματος είναι σε λιγότερο απο 6 (έξι) ώρες η κατάθεση θα πρέπει να γίνει εντός 1 (μίας) ώρας διαφορετικά η κράτηση θα ακυρώνεται.  ​ Εάν η κρτησή σας ακυρωθεί θα λάβετε ενημερωτικό email. Μετά την ακύρωση θα πρέπει να κάνετε εκ νέου την κράτησή σας.
Για εμβάσματα εξωτερικού, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε χρεωστική/πιστωτική ή PayPal.

​Γ. Με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
Οι πληρωμές σας υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχου κάρτας Verified by Visa και MasterCard SecureCode των Οργανισμών Πληρωμών Visa και MasterCard αντίστοιχα. Η υπηρεσία πιστοποίησης κατόχου κάρτας παρέχεται από την Τράπεζα, σε συνεργασία με τρίτους παρόχους. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως σκοπό να σας προσφέρουν πρόσθετη προστασία όταν εκτελείτε πληρωμές από το web με την κάρτα σας, εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί από την εκδότρια Τράπεζα της κάρτας που χρησιμοποιείτε κι εφόσον έχετε ήδη αποκτήσει ένα προσωπικό κωδικό (pin) που θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τις πληρωμές στο web, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τράπεζάς σας. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας, ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας σας, σε συνεργαζόμενο με την Τράπεζα, τρίτο πάροχο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πληρωμή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 30 (τριάντα) λεπτών ώστε να μην ακυρωθεί η κράτησή σας και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του επιλεγμένου οχήματος. Εάν η κράτησή σας ακυρωθεί θα λάβετε ενημερωτικό email. Μετά την ακύρωση θα πρέπει να κάνετε εκ νέου την κράτησή σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα κι αν η εκδότρια Τράπεζα της κάρτας σας δεν συμμετέχει ακόμη στις υπηρεσίες Verified by Visa και MasterCard SecureCode, η συναλλαγή σας θα γίνει κανονικά αποδεκτή και θα εκτελεστεί με ασφάλεια.
Επίσης: Υποστηρίζονται οι συναλλαγές με κάρτες American Express, Diners, Discover αλλά και με χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.​​

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης, η Vstar δικαιούται να παρακρατήσει τα παρακάτω ακυρωτικά τέλη:
Για ακυρώσεις 72 (εβδομήντα δύο) ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα παραλαβής του οχήματος δεν υπάρχει κόστος ακύρωσης (μηδέν)
Για ακυρώσεις λιγότερο απο 72 (εβδομήντα δύο)  ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα παραλαβής του οχήματος τα ακυρωτικά τέλη είναι το 100% της αξίας της κράτησης. (100%)
Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο πελάτης το συνολικό κόστος ενοικίασης δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει μαζί του το πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ (Ελληνικό/Ευρωπαικό ή διεθνές*) και την ταυτότητα ή το διαβατήριο (όχι φωτοτυπίες) το όχημα δεν θα παραδίδεται και το συνολικό κόστος ενοικίασης δεν θα επιστρέφεται.
* (Στην περίπτωση διεθνούς διπλώματος θα πρέπει να έχει και το πρωτότυπο της χώρας του.)
​Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης της κράτησης-ενοικίασης δεν επιστρέφονται χρήματα.
Δωρεάν Ακύρωση
Η πολιτική ΔΩΡΕΑΝ ακύρωσης 72 (Εβδομήντα δύο) ώρες πριν από την παραλαβή του οχήματος ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρατείνει ή να σταματήσει την πολιτική ΔΩΡΕΑΝ ακυρώσεις όποτε η ίδια επιθυμεί και να επαναφέρει (όχι αναδρομικά) το επασφάλιστρο Δωρεάν Ακύρωσης που εμφανίζεται κατά την κράτηση του οχήματος μέσω της ιστοσελίδας.
Οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην V star στο email: info@vstar.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικών πληρωμών  των τραπεζών Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

This website uses cookies to improve your web experience.