Skip links

 

 

Όροι και Προυποθέσεις Ενοικίασης

Κρατήσεις:

Όλες οι κρατήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας οχήματος στην προεπιλεγμένης από τον πελάτη κατηγορία, αναφορικά πάντοτε με επιβεβαιωμένη κράτηση, η VSTAR διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στον πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

Οδηγός:

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη για τη χρήση οχημάτων Ι.Χ.Ε. , Φ.Ι.Χ. κατηγορίας V1,V2,V3 και τα 25 έτη για την κατηγορία V4.

Άδεια οδήγησης:

Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας άδειας οδήγησης για την ελληνική επικράτεια και την Ε.Ε, η οποία έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως. Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ απαιτείται να διαθέτουν διεθνή άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, μαζί με την προσκόμιση της εθνικής άδειας οδήγησης.

Κλήσεις – Πρόστιμα:

Οι κλήσεις και τα πρόστιμα συνεπεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβαρύνουν τον Μισθωτή. Ο Μισθωτής επιπροσθέτως αναλαμβάνει κατά περίπτωση και την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης.

Τρόπος πληρωμής:

Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει χρεωστική/πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την ενοικίαση, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά χρήματα. Η ενοικίαση προπληρώνεται.

Εγγύηση:

Για ενοικιάσεις στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του οχήματος θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του οδηγού, για κάθε όχημα, το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 20 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία οχήματος. Αναλυτικότερα:

Κατηγορία V1,V2  : 300,00€, Κατηγορία V3  : 350,00€, Κατηγορία V4  : 400,00€, Κατηγορία Ε.Ι.Χ. : 350,00€

Ακυρώσεις

Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης του οχήματος, (σύμφωνα πάντοτε με την ακριβή ώρα κράτησης), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω του συστήματος κρατήσεων.

Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων:

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Vstar τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί προκαταβολικά θα επιστραφεί.

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Vstar σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό το οποίο έχει ενδεχομένως προκαταβληθεί.

 

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας στους σταθμούς:

Επιβάρυνση πελάτη 25€+ΦΠΑ.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών:

Οι παραδόσεις και παραλαβές εκτός σταθμών πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η επιβάρυνση για παραδόσεις παραλαβές εντός πόλεων είναι 15€+ΦΠΑ/διαδρομή, ενώ για παραδόσεις παραλαβές εντός λεκανοπεδίου Αττικής το κόστος είναι 30€+ΦΠΑ συν 1,79€+ΦΠΑ ανά χλμ/ανά διαδρομή.

Επιπλέον οδηγός:

Η χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι 5€+φπα/ημέρα έως τις 5 ημέρες και 3,5€+φπα/ημέρα από 6 και πάνω ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στα 3 άτομα κατόπιν συνεννόησης.

Παιδικό κάθισμα:

Η χρέωση για παιδικό κάθισμα καθορίζεται στα 5€+φπα/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας.

Αλυσίδες χιονιού:

Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού καθορίζεται στα 10€+φπα/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας.

Καύσιμα:

Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα) ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου και την χρέωση εξυπηρέτησης 15€+φπα. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου απ’ ότι παρελήφθη. Τα οχήματα παραδίδονται με ελάχιστη ποσότητα καυσίμου που αντιστοιχεί στο ¼ του ρεζερβουάρ.

Χιλιόμετρα:

Για ενοικιάσεις μεγαλύτερης διάρκειας των 3 ημερών προβλέπονται ελεύθερα χιλιόμετρα 70χλμ/ημέρα έως και 2500χλμ. Για ενοικιάσεις διάρκειας μικρότερης των 3 ημερών, οι τιμές συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 150 χλμ/ημέρα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφόσον ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα τότε μπορεί να επιλέξει το πακέτο ελεύθερων χιλιομέτρων με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση κάθε επιπλέον χιλιόμετρο άνω των 150 χλμ/ημέρα θα επιβαρύνει τον πελάτη κατά την επιστροφή του οχήματος με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο ανά κατηγορία.

Ατύχημα:

Σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης επιβαρύνεται με 15€+φπα για τα έξοδα της διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

CDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:

άνω των 750€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες V1,V2

άνω των 950€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες V3

άνω των 1250€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες V4

άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες Ε.Ι.Χ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ασφαλιστικά Όρια:

Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€) ανά ατύχημα και για υλικές ζημίες τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της VSTAR) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€). Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω ορίων, θα ισχύουν πάντοτε τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Ζημιές που υπερβαίνουν το όριο της ασφαλιστικής κάλυψης ή εξαιρούνται από αυτήν, θα καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από τον πελάτη.

LW: Κάλυψη ελαστικών και θραύση κρυστάλλων:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά στα ελαστικά ή στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου μόνο εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:

10€+φπα/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες Ε.Ι.Χ., V1,V2,V3,V4.

Κλοπή / Πυρός:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής, εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των: 10€+φπα/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες Ε.Ι.Χ., V1,V2,V3,V4

Κύρια προϋπόθεση για την ανωτέρω κάλυψη η μη ύπαρξη αμέλειας, έστω και ελαφράς, ή η τέλεση παράνομων πράξεων κατά την διάρκεια μισθώσεως του οχήματος.

Οδική Βοήθεια:

Τα αυτοκίνητα της VSTAR καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας της οδικής βοήθειας αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Μεταφορά αυτοκινήτου εκτός συνόρων:

Απαγορεύεται η μεταφορά και η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας. Εξαιρετικά και μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της εταιρείας και με την πληρωμή του εκάστοτε ποσού που θα ορίσει η εταιρεία επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός συνόρων

Μεταφορά αυτοκινήτου με πλοίο:

Για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο απαιτείται έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

Σχάρα οροφής:

Διατίθεται σε ορισμένους τύπους οχημάτων σε συνεννόηση με την VSTAR και η χρέωση είναι 3€+φπα/ημέρα.

Gps οχημάτων:

-Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων του νέου Κανονισμού 2016/679, οφείλουμε να ενημερώσουμε τον συμβαλλόμενο/η μισθωτή/τρια ότι  για λόγους έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας και πιο συγκεκριμένα για την ασφάλεια των οχημάτων σε περιπτώσεις κλοπής, φθοράς ή οποιασδήποτε άλλης ποινικά αξιόποινης πράξης, υπάρχουν εγκατεστημένα GPS trackers που είναι ενεργοποιημένα όλο το 24ωρο. Καταγραφή αυτών θα γίνεται διακριτικά χωρίς να θίγονται δεδομένα προσωπικής ή άλλης φύσεως.

-Η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δεν γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Η εταιρία μας ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του  νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή τους κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών. Γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.

This website uses cookies to improve your web experience.